PRO-SET bearbejdningsudstyr

Limpistoler

Vi tilbyder en række limpistoler til brug med PRO-SET® epoxy.

300-X Manuel doseringspistol

Tokomponent-patronen anvendes sammen med den manuelle PRO-SET patronpistol til hurtig, ren og nøjagtig påføring af den blandede epoxy. Pistolen doserer nemt limen med høj viskositet, og dens robuste konstruktion sikrer præcis påføring af limen og langt driftsliv.

300-B Pneumatisk doseringspistol

Der fås en luftdrevet doseringspistol til brug med PRO-SET limpatroner til skibsværfter og stor produktion af byggeelementer, hvor der kræves kontinuerlig påføring af blandet epoxy. Energiforsyningen sker via en standard luftkompressor.

Dosering med 300-MW blandepinde

Der medfølger én blandepind til hver limpatron. Der fås ekstra blandepinde i pakker på 6 stk.

Sæt patronen i pistolen, og sørg for, at de to stempler er placeret korrekt i forhold til tætningernes midte i patronen. Fjern låsemøtrikken og proppen fra patronens tud, placér blanderøret over tuden, og fastgør med låseskruen. Nu er patronen klar til at dosere de to epoxykomponenter fra patronen.

Resin og hærder blandes ensartet i blanderøret og doseres fra enheden som en ensartet, farvet epoxy, hvilket viser, at de to materialer doseres i det rigtige forhold og er korrekt blandet. Dosér limen, som ønsket.