STANDARD EPOXIES

Lamineringsepoxyer

PRO-SET® lamineringsepoxyer er et alsidigt system af flydende resin og hærdere, som er udviklet til at opfylde en lang række våd-lags-lamineringsopgaver.

PRO-SET lamineringsepoxyer anvendes til at fremstille højtydende, lette kompositstrukturer, som kan modstå periodiske belastninger på langt sigt i de hårdeste omgivelser.

Disse epoxyer udvikler fortræffelige fysiske egenskaber ved rumtemperatur og kan blive efter-hærdet for at opnå en endnu bedre ydeevne. Andre funktioner omfatter:

  • Evne til at lime mange forskellige typer kernematerialer
    som f.eks. træ, metal og alle forstærkende duge
  • Fortrinlig modstandsdygtighed mod glasfiberduge
  • Suveræn varmebestandighed
  • Suveræn modstandsdygtighed over for udmattelse

ET UDVIDET UDVALG AF HARPIKSER OG HÆRDERE

PRO-SET lamineringsepoxyer
Vælg én af tre PRO-SET resiner efter viskositet
Lamineringsresin med lav viskositet LAM-125
Lamineringsresin med medium viskositet LAM-135
Thixotrop lamineringsresin LAM-145
Vælg én af fire PRO-SET hærdere efter hærdningshastighed
Hurtig lamineringsresin LAM-224
Medium lamineringshærder LAM-226
Langsom lamineringshærder LAM-229
Ekstra langsom lamineringshærder LAM-237

Find den rigtige resin til dine specifikke behov

I denne guide sammenlignes de typiske egenskaber. Testprøverne hærdes ved rumtemperatur til gelatinering og ved 82 °C i otte timer, medmindre andet angives. Der anvendes rene prøver til testen. Det er typiske værdier, der ikke må tolkes som specifikationer.

Egenskab Standard Enheder LAM-125
Resin¹
LAM-135
Resin¹
LAM-145
Resin¹
Blandingsforhold efter mængde R:H 3:1 3:1 3:1
Blandingsforhold efter vægt R:H 3.5:1 3.5:1 3.5:1
Blandet viskositet ved 25 ºC ASTM D2196 mPas 449-616 904-1705 1495-2059
Blandet densitet ved 22 ºC g/cc 1.16 1.17 1.17
Psedoplasticitetsindeks ASTM D2196 o/m rotation 1.37
Trykstyrke ASTM D695 MPa) -96 -101 -101
Trækstyrke ASTM D638 MPa -70 -74 -75
Trækmodul ASTM D638 GPa -3.19 -3.19 -3.19
Trækspænding ASTM D638 % -5.6 -6.2 -6.2
Bøjningsstyrke ASTM D790 MPa -124 -128 -128
Bøjningsmodul ASTM D790 GPa -3.12 -3.03 -3.03
Maksimal Tg via DMA² ASTM E1640³ >89 >102 >102
Maksimal Tg via DSC med
forstærket LAM-251-HT-hærder²
ASTM E1640³ 135 142 142

Angående pressetiden gennemgår TBD-værdierne testning.

¹ Gennemsnitlige egenskaber for sammensætninger med LAM-224, LAM-226, LAM-229 og LAM-237 hærdere.

² LAM-151-HT Resin/LAM-251-HT hærdere hærdet ved 60 °C i 2 timer + 150 °C i 4 timer.

³ Ekstra efter-hærdning kan være påkrævet. Kontakt os for oplysninger.

⁴ 1 HZ, 3 °C pr. minut

Find den rigtige hærder til dine specifikke behov

Egenskab Standard LAM-224
hærder
LAM-226
hærder
LAM-229
hærder
LAM-237
hærder
150 g bøttetid ved 25 ºC ASTM D2471 13 min 52-59 min 93-100 min 128-163 min
500 g bøttetid ved 25 ºC ASTM D2471 12 min 45-52 min 73-84 min 102-107 min
Ca. Arbejdstid ved 25 ºC 40 min 2-3 t 4-5 t 7-8 t

Hærdere kan blandes til mellemliggende hærdetider.

Downloadable technical datasheets (in English)

PRO-SET LAM-125 with LAM-224 Fast Cure Laminating Epoxy
PRO-SET LAM-125 with LAM-226 Medium Cure Laminating Epoxy
PRO-SET LAM-125 with LAM-229 Slow Cure Laminating Epoxy
PRO-SET LAM-125 with LAM-237 extra Slow Cure Laminating Epoxy

PRO-SET LAM-135 with LAM-224 Fast Cure Laminating Epoxy
PRO-SET LAM-135 with LAM-226 Medium Cure Laminating Epoxy
PRO-SET LAM-135 with LAM-229 Slow Cure Laminating Epoxy
PRO-SET LAM-135 with LAM-237 Extra Slow Cure Laminating Epoxy

PRO-SET LAM-145 with LAM-224 Fast Cure Laminating Epoxy
PRO-SET LAM-145 with LAM-226 Medium Cure Laminating Epoxy
PRO-SET LAM-145 with LAM-229 Slow Cure Laminating Epoxy
PRO-SET LAM-145 with LAM-237 Extra Slow Cure Laminating Epoxy

 

 

DNV GL Approval. PRO-SET LAM-125 and LAM-135 resins with LAM-224, LAM-226, LAM-229 and LAM-237 hardeners combinations have all been awarded Type Approval by DNV GL.