Brug af PRO-SET epoxy

Efter-hærdning i forme

Normalt efter-hærdes komponenterne i den form, hvor de blev lamineret. Der findes nogle forholdsregler, du kan følge for at sikre, at formene ikke forvrides.

Forme, der udsættes for gentagen brug, skal efter-hærdes ved en højere temperatur, end den, der kræves til komponenten med finish. Delen kan derfor efter-hærdes i formen ved en temperatur under formens HDT og således undgå, at formen, formens overflade eller komponenten forvrides under komponentens efter-hærdning.

Pløkker, som anvendes til at fremstille forme, skal efter-hærdes ved højere temperaturer end formens for at undgå, at pløkken eller pløkkens overflade forvrides, mens formen efter-hærdes. Kontrollér pløkkernes overflader efter efter-hærdningen, og slib dem eventuelt, før formen fremstilles.