Brug af PRO-SET epoxy

Vakuumerings-laminering

Vakuumering er en fortrinlig komprimeringsngsmetode til kompositkonstruktioner. Det er en effektiv lamineringsteknik for PRO-SET®epoxybrugere.

Vakuumering giver dig mulighed for at sikre et ensartet tryk på laminatet. Det giver mere kontrol med resin-/fiberforholdet og kan give et mere kompakt laminat med en højere fibermængde. Jo højere vakuumtrykket er, desto lavere er resinindholdet generelt.

Det optimale resin-/fiberforhold for en særlig komponent er mellem 30 og 50 %. Et lavere forhold giver lettere kompositter. Et højere forhold vil være kraftigere, men holder mere effektivt fugt ude. Forskellige udluftnings- og absorberingsmaterialer, som anvendes i vakuumerings-laminering, kan også påvirke resin-/fiberforholdet.

Det anbefales at fremstille testpaneler til at fastsætte et korrekt tidskema for vakuumeringsmaterialet og vacuumtrykket til en bestemt komponent