Brug af WEST SYSTEM epoxy

Epoxybarriere coating

Formålet med coating er at opbygge en epoxytykkelse, der giver en effektiv fugtbarriere og et glat underlag til den sidste finish.

Påfør minimum to lag WEST SYSTEM epoxy for at opnå en effektiv fugtbarriere. Påfør tre lag, hvis der skal udføres en slibning. Fugtbeskyttelsen øger de ekstra lag, og i tilfælde af osmosereparation og -beskyttelse, skal der påføres seks lag eller en tykkelse på cirka 600 mikroner. Seks lag med 422 Barrierelagsadditiv i de sidste fem lag yder den maksimale beskyttelse mod fugt. Additiver eller pigmenter bør ikke blandes i det første lag. Bland ikke fortyndere eller opløsningsmidler i WEST SYSTEM epoxy.

Tynde engangsskumruller som f.eks. WEST SYSTEM Skumruller giver bedre kontrol over filmtykkelsen, er mindre tilbøjelige til at forårsage en eksotermisk reaktion og den efterlader mindre ujævnheder end tykkere ruller. Skær rullerne ud, så de er smallere og derved kan nå vanskelige områder eller lange, smalle overflader som f.eks. stringers. Der kan bruges en malerpensel til mindre områder, hvis hårene er stive nok til at sprede epoxyen ud til en jævn film.

Gennemfør al spartling og påføring af glasfiberdug, før den sidste overfladebehandling påbegyndes. Lad temperaturen for de porøse overflader stabilisere sig, før overfladebehandlingen foretages. I modsat fald kan luften inden i de porøse materialer udvide sig, når materialet varmes op og afgives fra materialet (gasafgivelse) gennem belægningen og efterlade bobler i den hærdede belægning.

1. Forbered overfladen til limning.

2. Ibland kun nøjagtigt så meget resin/hærder, som kan anvendes i blandingens åbentid. Hæld epoxyen i en rullebakke, lige så snart den er blandet grundigt.

3. Kom en moderat mængde epoxy på rullen. Rul den overskydende mængde ud på den hævede del af rullebakken for at opnå en ensartet belægning på rullen.

4. Rul let og tilfældigt på en område på cirka 600 mm x 600 mm for at fordele epoxyen jævnt på hele området (Figur 30).


Rul let og tilfældigt på et lille område. Spred epoxyen til en tynd, jævn film.

5. Når rullen tørrer, skal trykket øges for at sprede epoxyen til en tynd, jævn film. Udvid om nødvendigt dækningsområdet ved at fordele filmen mere tyndt og jævnt. Jo tyndere filmen er, jo lettere er det at holde den jævn og undgå løbere eller ujævnheder i belægningen.

6. Afslut området med lange, lette og jævne strøg for at reducere forekomsten af rullemærker. Overlap det tidligere behandlede område for at slå områderne sammen.

7. Foretag overfladebehandling af så mange af disse små arbejdsområder som muligt med hver blanding. Hvis en blanding begynder at fortykkes, før den kan påføres, skal den kasseres, og der skal blandes en ny, mindre portion.

8. Udglat belægningen ved at trække en skumrulle let hen over den friske epoxy i lange, jævne og overlappende strøg, umiddelbart efter en blanding er påført. Brug tilstrækkeligt tryk til at udglatte ujævnhederne, men ikke så meget at det fjerner belægningen (Figur 31). Skift udjævningsretning. Første belægning lodret, anden belægning vandret, tredje belægning lodret osv. En WEST SYSTEM skumrulle kan klippes ud i mindre dele og derved omdannes til en pensel, som egner sig glimrende til dette formål.


Udglat belægningen ved at trække en skumgummirulle let over den friske epoxy.

Påføring af flere lag

Påfør andet og flere lag epoxy vha. samme fremgangsmåde. Kontroller, at det forrige lag stadig er klæbrigt men har hærdet tilstrækkeligt til at kunne bære vægten af det næste lag. Du kan undgå at skulle slibe mellem påføringen af lagene ved at påføre alle lagene på den samme dag. Efter den sidste coatning er hærdet færdigt, afvaskes og rengøres overfladen med rent vand, sådan at den er forberedt til den sidste finish.

Barrierebelægning til reparation af osmose

Vi ved, at WEST SYSTEM epoxy er en af de mest effektive fugtbarrierer på markedet i dag… til træ eller glasfiber. Der findes kun få oplysninger om overfladebehandlingens effektivitet på længere sigt i forhold til forhindring af blæredannelser i en række forskellige klimaer og forhold, og vi tror ikke, at den perfekte, 100% effektive fugtbarriere er fundet endnu. Alle foreliggende beviser antyder dog, at en specielt fremstillet epoxybarrierebelægning er den bedst kendte metode til reparation af blæredannelser og forhindring af nye blæredannelser. Vi ved fra vores testdata, at seks lag fortynderfri, kompakt polymerbarrierebelægning som WEST SYSTEM epoxy reducerer muligheden for, at fugt trænger ind i skroget i betydelig grad.

Osmose er dog et meget komplekst fænomen, og vi anbefaler kraftigt, at du rådfører dig med en tilsynsførende eller en kvalificeret ekspert angående problemer med et specifikt skrog. .