Brug af WEST SYSTEM epoxy

Limning

Dette afsnit omhandler to forskellige typer strukturel limning. To-trinslimning, hvor begge limflader påføre et tyndt lag epoxy før den egentlige lim påføres, er den foretrukne metode til de fleste situationer, fordi den sørger for, at epoxyen trænger ind i limoverfladen og forhindrer områder hvor der mangler resin. Et-trinslimning, hvor limen påføres direkte, bruges til tider når der hviler minimalt pres på samlingerne og for stor absorbering i porøse overflader ikke er et problem. I begge tilfælde skal man for at opnå den bedste slidstyrke smøre epoxyen godt ned i overfladen ved hjælp af en rulle eller en børste.

Før epoxyen blandes skal det kontrolleres, at alle de dele, der skal limes, passer til hinanden, og at overfladebehandlingen er gennemført. Klargør alle de skruetvinger og værktøjer, der er nødvendige til opgaven, og dæk de områder til, der skal beskyttes mod stænk.

Totrins limning

1. Påfør en resin-/hærderblanding på de flader, der skal samles (Figur 9). Dette kaldes gennemvædning eller “grunding” af limfladerne. Epoxyen skal påføres med en engangspensel på små eller vanskeligt tilgængelige områder. Gennemvæd større områder med en skumgummirulle eller ved at påføre resinen/hærderen jævnt på overfladen med en plastspartel/sprøjte. Gå videre med trin to med det samme, eller før den gennemvædede belægning bliver klæbefri.

2. Omdan resin-/hærderblandingen ved at iblande det korrekt fyldstof, indtil massen bliver stiv nok til at fylde eventuelle mellemrum mellem overflader, som skal sættes sammen og til at forebygge fuger uden resin. Påfør et jævnt lag af den fortykkede epoxy på en af limfladerne. Der skal påføres så meget, at et lille overskud af lim ses i kanten af limsamlingen når fladerne er presset sammen.


Påfør resin-/hærderblandingen på limfladerne.


Påfør fortykket epoxy på en af limfladerne

Som allerede nævnt kan den fortykkede epoxy påføres umiddelbart oven på den gennemvædede overflade, eller på ethvert tidspunkt før epoxyen bliver klæbefri. Til de fleste små limninger skal fyldstoffet blandes i den tilbageværende resin- /hærderblanding, som blev brugt til gennemvædningen. Ibland nok resin/hærder til begge trin. Kom fyldstoffet i hurtigt efter, at overfladen er blevet gennemvædet, og vær forberedt på, at du har kortere tid at arbejde med blandingen i.

3. Klem komponenterne sammen. Fastgør i det nødvendige omfang for at fastholde komponenterne på deres pladser med skruetvinger. Klem kun nok sammen til, at presse en lille smule af den fortykkede blanding ud fra samlingen. Dette angiver, at epoxyen har god kontakt med begge flader (Figur 11). Klem ikke al den fortykkede blanding ud fra samlingen med for meget tryk på.

4. Fjern eller form overskydende lim, der klemmes ud af samlingen, så snart samlingen er fastgjort med skruetvinger. En WEST SYSTEM 804 Blandepind hvor den ene ende er slebet til et tværæg, hvilket er et ideelt værktøj til fjernelse af det overskydende lim (Figur 12). Lad samlingen hærde grundigt, før skruetvingerne afmonteres.


Klamper/skruetvinger skal monteres før epoxyen stivner.


Fjern eller form overskydende epoxy, som flyder ud af samlingen.

Enkelttrinslimning

Ettrins limning vil sige at påføre en fortykket epoxyblanding, direkte på begge limflader uden først at gennemvæde overfladerne med en resin-/hærderblanding. Det anbefales dog kraftigt, at epoxyen ikke fortykkes mere end nødvendigt for at fylde sprækker i samlingen (jo tyndere blandingen er, jo bedre kan den trænge gennem overfladen), og denne metode bruges heller ikke til samlinger med stor belastning eller limning, tværsnitsflade eller andre porøse overflader.

Limning af hulkeler

En hulkel er fortykket epoxy, der lægges indvendig i en hjørnesamling. Det er en fremragende teknik til limning af komponenter, da limningens overfladeareal derved forøges og fungerer som en strukturel afstivning. Alle samlinger, som skal dækkes med glasfiberdug, skal bruge en hulkel til at understøtte dugen på indersiden af samlingen.

Fremgangsmåden til limning med en hulkel er den samme som for normal limning, men i stedet for at fjerne det fortykkede epoxy, som er trykket ud fra samlingen, når komponenterne er klemt sammen, formes epoxy-/fyldstofblandingen til en hulkel. For større hulkeler skal du, så snart limningen er gennemført, og før det udklemte epoxy bliver klæbefrit, påføre mere af den fortykkede blanding på samlingen og forme det til en hulkel.

1. Sammenlim komponenterne som beskrevet i afsnittet om limning.

2. Form og udglat det udtrykkede fortykkede epoxy til en hulkel ved at trække et afrundet hulkelingsværktøj (en blandepind er ideel til dette) langs samlingen, og skub det overskydende materiale foran værktøjet, og efterlad en glat hulkel på hver side med en ren kant. Nogle overskydende hulkelingmaterialer forbliver uden for kanten (Figur 13) og kan bruges til at genfylde eventuelle hulrum. Udglat hulkelen, indtil du er tilfreds med udseendet. En blandepind efterlader en hulkel med en radius på cirka 10 mm. Når det gælder større hulkeler, anbefales du at bruge en 808 Plastspartel, der er skåret til den rigtige form eller bøjet til den ønskede radius.


Formgiv og udglat hulkelen

Påfør mere fortykket epoxy for at udfylde hulrum eller for at lave større hulkel. Påfør tilstrækkeligt langs samlingskanten med den afrundende blandepind for at lave en hulkel med den ønskede størrelse. Der kan laves længere eller flere hulkeler ved at bruge tomme fugemassepistolindsatser eller kagedekorationsposer. Skær hul i plastspidsen for at påføre en stribe fortykket epoxy, som er stor nok til den ønskede hulkelstørrelse. Der kan også bruges kraftige husholdningsposer, hvor det ene hjørne er klippet af.

3. Fjern det resterende overskydende materiale uden for kanten ved at bruge en blandepind eller en kitspartel (Figur 14). Der kan sættes glasfiberdug eller afdækningstape over hulkelområdet, før hulkelen er hærdet (eller efter hulkelen er hærdet og slebet).


Fjern den overskydende epoxy uden for hulkelkanten.

4. Når hulkelen er hærdet helt, skal den slibes glat med sandpapir korn 80. Aftør overfladen for støv, og påfør to eller tre lag resin/hærder på hele hulkelområdet før den endelige finish.