Additiver

Additiver

Additiver giver epoxyen ekstra fysiske egenskaber, når den bruges som overfladebehandling, pigmenter giver et farvegrundlag, som senere kan overmales med kvalitetsmaling til marineformål.

Additiver blandes med epoxy for at ændre de fysiske egenskaber, når epoxyen bruges til overfladebehandling. Additiver kan bruges til at ændre farven, slidbestandigheden eller modstandsdygtighed over for fugt i den hærdede epoxy.