Teknisk terminologi

Teknisk terminologi

Vi har indsamlet nogle nyttige data om PRO-SET epoxyens kemiske og fysiske egenskaber. Når du forstår de håndteringsmæssige, mekaniske og termiske egenskaber for PRO-SET, kan du foretage det mest kvalificerede produktvalg.

  • Håndteringstermer
    Fra bøttetid til viskositet og fra arbejdstid til hårdhed
  • Mekaniske udtryk
    Fra trykstyrke til trækstyrke og fra bøjningsmodul til overlapnings-forskydningsstyrke
  • Termiske termer
    Fra Tg DMA til Tg DSC og fra peak tan delta til varmeudslagstemperatur