Teknisk terminologi

Håndteringstermer

Densitet

Densitet er masse divideret med rumfang. Vi udfører disse tests ved 25 °C, så densitetsmålingen i gram pr. kubikcentimeter (gcm3) også er lig med massefylden.

Hårdhed

Hårdhed er materialets modstandsdygtighed over for deformation. Denne test udføres med en hårdhedsmåler ved hjælp af D-skalaen. En hårdhedsmåler tvinger en metalspids ind i materialet og viser en numerisk læsning, som svarer til modstanden ved spidsen. Hårdhedstestens resultater er vigtige til at sammenligne og bestemme hærdningsgraden.

Blandingsforhold

Blandingsforholdet er målforholdet mellem resin og hærder, som kræves til at opnå de anførte egenskaber, og det kan have forskellig vægt og rumfang afhængigt af resinens og hærderens forskellige densiteter.

Hver kombination af resin/hærder har et optimalt mål- og accepterbart område. Bemærk, at målet ikke altid er midt i det acceptable område.

Du kan gøre det nemmere at opnå det korrekte blandingsforhold ved at anvende PRO-SET® doseringsudstyr.

Bøttetid

Bøttetiden er blandingstiden for resin og hærder ved funktionel viskositet, mens de er i bøtten. Bøttetiden bestemmes ved at bruge prøver på 150 g og 500 g i en standardbøtte ved 22 °C, 25 °C og 29 °C. Både masse og rumtemperatur kan påvirke den hastighed, hvormed et epoxysystem hærdes. Bøttetid bør kun anvendes til sammenlignende formål for at vurdere et epoxysystems hærdetid.

Pseudoplasticitetsindeks

Pseudoplasticitetsindekset er et forhold, der bestemmes af viskositetsmålinger, som foretages ved 10 og 100 o/m. Den lave hastighed viser, at epoxyen vil flyde uforstyrret. Måling af høj hastighed angiver, hvor godt den vil flyde, når forskydningskraften påføres, hvad der ofte er tilfældet under bearbejdningen.

Viskositet

Viskositet er en væskes modstand over for en forskydningskraft, dvs. hvor nemt en væske flyder. Der anvendes en roterende viskosimeter til at måle viskositet. En spindel roterer i epoxyen for at måle dens modstand. En tykkere væske giver spindlen mere modstand og angiver en højere viskositet. Eftersom temperaturen påvirker viskositeten, viser vi datapunkter ved forskellige temperaturer såvel som grafer med viskositetsdata over et bredt temperaturområde.

Fremstillingsprocessen og bearbejdningstemperaturen er vigtige faktorer til bestemmelsen af den krævede, blandede epoxyviskositet. Infusionsprocesser kræver ofte meget lav viskositet for at få en god strømning, mens et vådt lag kan kræve en højere viskositet for at få en grundig gennemvædning af dugen uden, at væsken løber ud.

Arbejdstid

Arbejdstiden er den tid, epoxyviskositeten fortsætter med at være lav nok til at blive bearbejdet . Den bestemmes ved hjælp af en gel-timer, der anvender en spindel, som kører gennem 3,2 mm tyk, flydende epoxy. Arbejdstiden er den tid, spindlen kører gennem epoxyen uden at indvirke på den hærdende epoxy.