Brug af PRO-SET epoxy

De bedste resultater med PRO-SET

Vi kan udføre kvalitetskontrolmålinger for kunderne, både store og små, med henblik på at sikre, at PRO-SET® epoxyerne har en ensartet, høj ydeevne.

Denne side indeholder:

Almindelige PRO-SET problemløsninger
At få det rigtige blandingsforhold
Brug af en hårdhedsmåler til opnåelse af et optimalt epoxyforhold og hårdhed
Grundig blanding med en mekanisk mixer
Kompensering for temperaturvirkninger på epoxyhærdning

Almindelige PRO-SET problemløsninger

Størstedelen af de problemer, der opstår under arbejdet med et epoxysystem, skyldes enten et forkert blandingsforhold eller utilstrækkeligt blandet resin og hærder. Ved at måle de to komponenter ved det rigtige blandingsforhold og blande dem grundigt bidrager man til at sikre ensartede resultater af høj kvalitet.

Der kan også opstå problemer, hvis der ikke kompenseres rigtigt for temperaturændringer. Det er vigtigt at forstå, hvordan temperaturændringer kan påvirke epoxyens hærdningskarakteristika, og hvordan man modvirker disse virkninger.

At få det rigtige blandingsforhold

PRO-SET pumperne er designet til at måle det korrekte resin- og hærderforhold for standard PRO-SET sammensætninger. Det anbefales at kontrollere pumpeforholdet hyppigt, hvis du anvender målesystemer. Du kan anvende graduerede beholdere til at kontrollere den målte mængde eller en skala til at kontrollere forholdet efter vægt. Hvis forholdet ikke er inden for det acceptable område for de produkter, du bruger, skal du løse problemet, inden du fortsætter.

Kontrollér forholdet igen, hvis du oplever problemer med hærdningen. Det anbefales, at produktionsanlæg kontrollerer deres pumpeforhold regelmæssigt.

Brug af en hårdhedsmåler til opnåelse af et optimalt epoxyforhold og hårdhed

Hver resin-/hærdersammensætning opnår sine optimale arbejds-, hærdnings- og mekaniske egenskaber ved et specifikt blandingsforhold. Hvis det aktuelle blandingsforhold afviger fra dette område, vil resinsystemets fysiske egenskaber blive mindre i takt med, at forholdet afviger fra det acceptable område.

Til at kontrollere epoxyens hærdning anvender vi ASTM D-2240 metoden for gummiegenskaber—hårdhedsmålerens hårdhed. Denne metode anbefales til kvalitetskontrolformål og ikke til at fastsætte specifikationer. Denne test udføres ved at bruge en hårdhedsmåler, som måler D-skalaen. Tryknålen presses ind i den hærdede epoxyprøve, og modstanden registreres på en indikator. Hårdhedsmålere findes på markedet fra forskellige forhandlere.

Ethvert instrument, der opfylder ASTM D-2240 kravene, kan anvendes. Nogle resinproducenter angiver Barcol hårdhedsmålinger. Vi mener dog, at D-skala hårdhedsmåleren er mere følsom end Bracol-testeren og mere velegnet til epoxytestning. Desværre er der ikke nogen direkte konvertering fra D-skalaen til Barcol-skalaer.

Det er ofte en god idé at forberede en speciel kvalitetskontrolprøve til testning og at opbevare kvalitetskontrolprøver af den hærdede epoxy til fremtidig reference. Du kan f.eks. nemt hælde en portion af den blandede epoxy, du bruger, i en form eller en passende beholder.

Mærk prøven, og hærd den under de samme betingelser som din opgave. Det kan være tilstrækkeligt at kontrollere hårdheden på den del, du opbygger, så længe der er et fladt område til rådighed for hårdhedsmåleren.

En fuldt hærdet epoxyprøve viser normalt en hårdhedsmålers D-skala-hårdhed på 81-90. En prøve, der ikke har haft tid nok til at hærde, vil have en lavere hårdhed. Hvis hårdheden derimod ikke øges efter et rimeligt tidsforløb, er der flere mulige årsager, der bør undersøges. Temperaturen kan være for lav til, at epoxyen kan hærde rigtigt, epoxyen kan være blandet ved det forkerte forhold eller ikke blandet grundigt nok, hvilket resulterer i lokale områder med materiale uden for forhold.

Grundig blanding med en mekanisk mixer

Når der anvendes en mekanisk mixer til at blande store portioner epoxy, er det afgørende at skrabe beholderens sider og bund for at sikre en grundig blanding.

Kompensering for temperaturvirkninger på epoxyhærdning

Lave temperaturer kan  øge arbejdstiden, tiden til fuld hærdning og resinens viskositet. Højere resinviskositet på grund af lave temperaturer kan få pumperne til at måle uden for forhold. Den kan være vanskeligt at blande en meget tyk resin- og hærderportion grundigt.  Det kan også være sværere at gennemvæde materialet, når epoxyen er meget tyk. Forlænget hærdetid kan udsætte epoxyen for skade, hvis sammenpresningstrykket fjernes for tidligt.

Højere temperaturer reducerer arbejdstiden, hærdetiden og resinens viskositet. Bådebyggeren skal nøje evaluere arbejdsbetingelserne, opgavens omfang og antallet af arbejdere, når han/hun vælger den korrekte resin-/hærdersammensætning.