Brug af WEST SYSTEM epoxy

Klargøring af overfladen

Uanset om du limer, spartler eller arbejder med glasfiber, afhænger resultatet ikke bare af epoxyens modstandsevne men også af, hvor godt epoxyen klæber til den overflade, som den påføres. Medmindre du foretager en limning på delvist hærdet epoxy, afhænger limningens styrke af epoxyens evne til at fæstne sig mekanisk til overfladen. Følgende tre trin i klargøringen af overfladen er således en vigtig del af enhver sekundær limning.

For at opnå god klæbeevne, skal overfladen være:

1. Ren

Limningsoverflader skal være fri for alle typer snavs, f.eks. fedt, olie, voks eller slipmiddel. Rengør snavsede overflader med WEST SYSTEM 850 Fortynder. (Figur 6). Aftør overfladen med rene servietter, før fortynderen tørrer. Rengør overfladerne, før du sliber dem for at undgå at slibe snavset ind i overfladen. Følg alle sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder med fortyndere.

Rengør overfladen. Brug om nødvendigt en fortynder for at fjerne al snavs.

2. Tør

Alle limningsoverflader skal være så tørre som muligt for at opnå god binding. Hvis det er nødvendigt, kan du tørre limningen hurtigere ved at varme limningsoverfladen op med en varmluftpistol, hårtørrer eller varmelampe (Figur 7). Brug ventilatorer til at sætte bevægelse i luften på lukkede områder. Pas på, at der ikke opstår kondensering, når du arbejder udendørs, eller når temperaturen i arbejdsmiljøet ændres.

Tør overfladen. Lad de våde overflader tørre godt, eller brug varme eller en vifte til at få dem til at tørre hurtigere.

3. Slebet

Slib hårdt træ og ikke-porøse overflader grundigt med aluminumoxidpapir korn 80 for at give epoxyen en god mekanisk fæstneevne (Figur 8). Kontroller, at overfladen, som skal limes, er solid. Fjern al afskalning, kisel, blæredannelse eller gammel belægning, før der slibes. Fjern al støv efter slibningen.

It cannot be emphasized strongly enough that the above three points must be implemented – to achieve durable sizing.

Slib ikke-porøse overflader. Lav en grunding, som epoxyen kan fæstne sig til.

Primær/sekundær limning

Den primære limning er en kemisk forbindelse mellem lag af klæbemidler som f.eks. det våde lag glasfiberlaminat i en støbeform. Alle limlagene hærdes sammen i et enkelt hærdet lag. Epoxy, som påføres et lag af delvist hærdet epoxy, indgår i en kemisk forbindelse med dette lag og danner en primær limning. Evnen til at indgå en kemisk forbindelse mindskes i takt med, at det tidligere epoxylag hærder, og limningen bliver en sekundær limning.

Sekundær limning er en mekanisk og ikke en kemisk forbindelse med et klæbemiddel på et materiale eller en hærdet epoxyoverflade. Limen skal fæstne sig til hulrum eller ridser i overfladen – en mikroskopisk version af en sinksamling.

Den korrekte forberedelse af overfladen giver en struktur, der hjælper med at fastgøre den hærdede epoxy til overfladen.

Særlig forberedelse til forskellige materiale

Material Preparation Technique
Metaller
Aluminium Ikke-anodiseret materiale skal affedtes og enten slibes grundigt eller ætses kemisk, (svovlsyre/natriumdichromatopløsning eller autoriseret aluminiums ætsningsstof).
Anodiseret aluminium og anodiseret aluminiumlegeringer Skal limes så hurtigt som muligt efter affedtning og slibning og i hvert fald inden for 30 minutter.
Hård anodiseret aluminiumlegering Skal fjernes ved hjælp af sandblæsning eller ved ætsning med svovlsyre/natriumdichromatopløsning eller autoriseret aluminiums-ætsningsblanding. Urenset metal er ikke egnet til limning.
Metaller På metaller skal alle tidligere overfladebehandlinger og snavs, f.eks. rust, fjernes, således at det rene metal blotlægges. Dette sker ved at slibe med groft sandpapir som f.eks. korn 80 eller foretage en sandblæsning og derefter affedte overfladen grundigt. Det tilrådes at bruge en klæbeforbedrer på ikke-jernholdige metalsubstrater. Herunder er en liste over de mest almindeligt anvendte metaller inden for bådebyggeri og hvordan de skal behandles:
Stål Affedt det, og slib det derefter grundigt (ideelt set bør det sandblæses), og fjern al snavs, så metallet bliver skinnende. Påfør epoxy hurtigst muligt og i hvert fald inden for 4 timer efter overfladebehandlingen.
Rustfrit stål Affedt det, og slib det derefter grundigt (ideelt set bør det sandblæses), og fjern al snavs og den rustfri belægning, så metallet bliver skinnende. Påfør epoxy hurtigst muligt og i hvert fald inden for 4 timer efter overfladebehandlingen. Derefter (våd) slib epoxyen ind i overfladen. Coat igen eller lim, efter det første lag er nap tørt
WOOD
Hårdt træ Slib grundigt med sandpapir korn 80, og fjern støvet før overfladebehandlingen.
Porøst træ Kræver ingen speciel forberedelse, men det tilrådes at slibe med mellemkornet sandpapir for at åbne for porerne. Aftør støvet.
Teaktræ/olietræ Aftør overfladen med WEST SYSTEM 850 Fortynder eller ren acetone, og når fortynderen er fordampet, skal fladen slibes med sandpapir korn 80. Fjern slibestøvet, og aftør den slebne overflade med fortynder – fortynderen udtørrer olien på overfladen og gør det muligt for epoxyen at trænge ind i materialet. Kontroller, at fortynderen er fordampet før overfladebehandlingen, men påfør epoxyen inden for 15 minutter efter påføringen af fortynderen.
OTHER
Beton Fjern alle tidligere belægninger, og slib med en stiv stålbørste. Fjern alt støv og affald før overfladebehandlingen.
Hærdet epoxy Amine blush” kan forekomme som en filmlignende voks på hærdede epoxyoverflader. Det er et biprodukt fra hærdningsprocessen og er mere mærkbart under kølige, fugtige forhold. Amine blush kan tilklistre sandpapir og hindre ordentlig limning, men det er opløseligt i vand og kan let fjernes. Det kan dannes på alle hærdede epoxyoverflader.
Belægningen kan fjernes ved at vaske overfladen grundigt med rent vand og en slibesvamp. Aftør overfladen med rene papirservietter for at fjerne den opløste belægningen, før den tørrer på overfladen. Slib eventuelle resterende blanke områder med sandpapir 80 korn, og rengør området.
Vådslibning fjerner også amine blush. Hvis der påføres afrivningsvæv (peel ply) over den friske epoxy, fjernes amine blush, når afrivningsvævet trækkes af den hærdede epoxy, og der kræves ingen ekstra slibning.
Epoxyoverflader, som stadig er klæbrige, dvs. endnu ikke helt hærdede, kan limes eller overfladebehandles med epoxy uden at det er nødvendigt at vaske eller slibe overfladen. Før der påføres andre belægninger end epoxy (maling, bundmaling, lak, gelcoat mv.), skal epoxyoverfladerne hærdes helt og derefter vaskes, slibes og rengøres. Producentens overflade behandlingsvejledning skal følges.
Ferrocement Fjern al tidligere maling og belægning vha. en våd sandblæsning – dette er mindre aggressivt end tørt sand og beskadiger ikke overfladen. Hvis separationslagene er synlige på overfladen efter sandblæsningen, eller hvis der ses rust fra armeringsjernet, er det nødvendigt at vaske med en fortyndet opløsning af saltsyre – opløsningen skal bestå af ferskvand med 4-5% saltsyre. Vask grundigt efter med vand, og lad materialet tørre helt før overfladebehandlingen påbegyndes.
Plast Vedhæftning på plast varierer. Hvis en plast ikke er modtagelig for opløsningsmidler som f.eks. acetone, vil epoxy generelt ikke lime på dette det. Blød, fleksibel plast såsom polyethylen, polypropylen, nylon og plexiglas falder ind under denne kategori. Hård, stiv plast såsom PVC, ABS, polycarbonat og styren giver en bedre vedhæftning hvis overfladen forberedes og har tilstrækkeligt stort vedhæftningsareal. Efter passende slibning, flammeoxideres emnet, dvs. at man lader flammen fra en propan brænder passere hurtigt hen over overfladen, UDEN at smelte plasten. Dette kan ofte forbedre vedhæftningen i nogle former for plast.
Det er en god idé at foretage en test af vedhæftningen på det plastik (eller andet materiale), du er i tvivl om.
For at opnå det bedste resultat, når du arbejder med plast; brug WEST SYSTEM G/flex epoxy.
Polyester/
glasforstærket plast
Fjern al snavs ved hjælp af WEST SYSTEM 850 Fortynder. Slib grundigt med sandpapir korn 80, indtil overfladen er mat, og fjern støvet.