Sikkerhedsvejledning

FARER

Den primære fare forbundet med epoxy er kontakt med huden. WEST SYSTEM resin kan forårsage moderat irritation af huden og WEST SYSTEM hærdere kan forårsage alvorlig irritation af huden. Resin og hærdere er også sensibilisatorer og kan forårsage en allergisk reaktion, men det er vores erfaring, at de fleste mennesker ikke er følsomme over for WEST SYSTEM resin og -hærdere. Disse farer aftager i takt med, at resin-/hærderblandingerne hærdes helt, men det er vigtigt at huske, at farerne også gælder for slibestøv fra delvist hærdet epoxy. Se materialesikkerheds databladene (MSDS) for at få specifikke produktadvarsler og sikkerhedsinformation.