Brug af PRO-SET epoxy

Klargøring af overfladen til maling

PRO-SET® epoxyer giver en fremragende basis for de fleste malingssystemer. Du skal dog først klargøre overfladen grundigt for at sikre, at malingen klæber rigtigt og giver en glat finish.

Lineær polyuretanmaling har vist sig at være den mest holdbare beskyttelse over epoxy. Uanset det anvendte malingssystem er en grundig klargøring af overfladen afgørende for en god fæstning af malingen og en glat finish. Følg producentens anvisninger til overfladebehandling.

Vådslib overfladen for at fjerne eventuelle ujævnheder og give en struktur, som malingen kan fæstes til. Hvis du bruger et fyldstof eller en slibbar grunder, skal du bruge sandpapir korn 100. Brug sandpapir korn 220-320, hvis der ikke anvendes grunder. Jo tyndere malingsfilmen er, desto finere skal sandpapirets korn være.

Skyl overfladen med rent vand, og tør den grundigt efter. Der må ikke forekomme dråber eller “fiskeøje” på den skyllede overflade. Begge disse fænomener kan være et tegn på kontamination. Vask, om nødvendigt, overfladen igen med opløsningsmiddel, og vådslib. Lad overfladen tørre grundigt, inden du begynder at starte malingen.