Brug af WEST SYSTEM epoxy

Pålægning af glasfiberdug og tape

Glasfiberdug kan lægges på overflader vha. to forskellige metoder, der yder forstærkning og/eller slidstyrke. Det påføres normalt, når spartlingen og formningen er gennemført og før den sidste overfladebehandling. Det påføres også i flere lag, dvs. lamineret og kombineret med andre materialer, hvilket gør materialerne til kompositter.

Den “våde” metode betyder, at dugen påføres en epoxybelagt overflade, før belægningen er færdighærdet. Den “tørre” metode vil sige at påføre dugen på en tør overflade og derefter imprægnere glasset med epoxy. Den våde metode er at foretrække ved en enhver mulig lejlighed.

Våd metode

Ved at arbejde med små mængder epoxy er det muligt at arbejde ved et behageligt tempo på temmelig store områder, som skal forstærkes.

1. Forbered overfladen til limning som beskrevet i afsnittet om forberedelse af overfladen.

2. Tilpas dugen til den rigtige størrelse. Rul dugen pænt sammen, så den let kan rulles på plads senere.

3. Påfør et tykt lag epoxy på overfladen.

4. Rul glasfiberdugen på plads oven på den våde epoxy. Overfladespænding vil fastholde de fleste duge. (Hvis dugen ikke påføres vandret, er det muligt at vente, indtil epoxyen bliver lidt klæbrig). Glat rynker ud ved at løfte kanten af dugen og udglatte fra midten af dugen med hånden (bær handsker) eller en plastspartel. Hvis der skæres en fold eller et hak i dugen, skal den lægges fladt på en runding eller et hjørne. Klip med en skarp saks, og overlap midlertidigt kanterne.

5. Påfør mere epoxy med en skumgummirulle på ethvert område af dugen, som virker tør (ser hvid ud).

6. Fjern den overskydende epoxy vha. en spartel. Brug lange, overlappende strøg med lige meget tryk. Formålet er at fjerne den overskydende epoxy, som kan få dugen til at “glide af” overfladen, men samtidigt undgå at skabe tørre pletter ved at trykke for hårdt med spartlen. For meget epoxy ses som et skinnende område, mens en godt gennemvædet overflade ser jævnt gennemsigtig ud med en jævn vævstekstur. Efterfølgende epoxylag fylder dugens vævstruktur.


Skrab den overskydende epoxy væk, før det begynder at antage en gelelignende konsistens.

7. Der kan påføres flere glasfiberlag med det samme ved at gentage ovennævnte trin.

8. Afklip den overskydende og overlappende dug, når epoxyen er begyndt at hærde. Dugen kan let klippes af med en skarp hobbykniv, så længe epoxyen ikke er hærdet helt. Hvis det er nødvendigt, kan overlappende dug afklippes på følgende måde.

Afskær overskydende glasfiberdug, når epoxyen har fået geleagtig konsistens, men før den hærder og bliver hård.

a) Placer en lige metalkant oven på og midt mellem de to overlappende kanter.

b) Skær gennem begge lag med en skarp hobbykniv, og pas på ikke at skære for dybt.

Afskær overlappende glasfiberdug, når epoxyen har fået geleagtig konsistens

c) Fjern det øverste afskårne stykke, og løft den modsatte kant for at fjerne det overlappede stykke dug (Figur 27).

Figur 27 Fjern det øverste afskårede stykke, løft den modsatte kant for at fjerne det overlappede stykke dug.

d) Fugt undersiden af den hævede kant med epoxy, og udglat.

Resultatet bør være en næsten perfekt længdesamling, der fjerner den dobbelte glasfiberdugtykkelse. En overlægning er dog stærkere end en længdesamling, så hvis udseendet ikke betyder noget, kan det tilrådes at lade overlapningen blive og spartle ujævnheden efter overfladebehandlingen. Der kan også bruges WEST SYSTEM 743 glasfiberdug med tilspidset kant, hvilket gør en længdesamling unødvendig.

Eventuelle resterende ujævnheder eller overgange mellem dugen og underlaget kan spartles ved hjælp af en epoxy-/fyldstof-spartlingsmasse, hvis overfladen skal males. Eventuelle spartlinger, der foretages oven på det sidste glasfiberlag skal påføres adskillige ekstra epoxylag på det spartlede område.

9. Foretag en overfladebehandling for at fylde vævsstrukturen, før det gennemvædede område bliver klæbefrit. Følg fremgangsmåderne til den afsluttende overfladebehandling i næste afsnit. Det kræver to eller tre lag at fylde dugens vævsstruktur og muliggøre en sidste slibning, som ikke beskadiger dugen.

Foretag en overfladebehandling for at fylde vævstrukturen, før gennemvædningen bliver klæbefri.

Tør metode

1. Forbered overfladen til limning.

2. Placer dugen på overfladen, og afskær den, så den er 30 mm større end overfladen på alle siderne. Hvis overfladearealet, som skal dækkes, er større end dugen, kan flere stykker overlappe hinanden med cirka 50 mm. På hældende eller lodrette overflader skal dugen fastholdes med maskeringstape eller afdækningstape eller med klamper.

3. Bland en lille mængde epoxy (tre eller fire pump af henholdsvis resin og hærder).

4. På vandrette overflader skal der påføres en smule resin/hærder midt på dugen, men det er vigtigt at bruge en rulle eller en pensel til gennemvædning af dugen på lodrette overflader.

5. Spred epoxyen ud over dugen med en 808 plastspartel. Epoxyen skal forsigtigt spredes ud til de tørre områder. Når dugen er gennemvædet, bliver den gennemsigtig, hvilket angiver, at den har absorberet nok epoxy. Hvis der påføres glasfiberdug på en porøs overflade, skal det kontrolleres, at der er påført nok epoxy til at blive absorberet i både dugen og overfladen nedenunder. Prøv at begrænse brugen af spartel, da for meget “arbejde” på den våde overflade danner små luftbobler i epoxyen. Dette er især vigtigt, hvis der ønskes en klar finish.


Spred epoxyen ud over dugens overflade med en plastspartel.

6. Fortsæt med at hælde og sprede (eller rulle) små partier epoxy fra midten ud mod kanterne, udglatte rynker og lægge dugen på plads. Kontroller, om der er tørre områder (især på porøse overflader), og gennemvæd om nødvendigt området igen, før du går videre til næste trin. Hvis der skæres en fold eller et hak i dugen, skal den lægges fladt på en runding eller et hjørne. Klip med en skarp saks, og overlap midlertidigt kanterne.

7. Se nu trin 5, 6, 7, 8 og 9 i afsnittet om den våde metode ovenfor for at afslutte proceduren.