Brug af WEST SYSTEM epoxy

Tilsætning af fyldstoffer og additiver

Fyldstoffer

I denne brugsvejledning menes der med epoxy eller resin-/hærderblandinger en masse bestående af blandet resin og hærder uden tilsatte fyldstoffer. Fortykkede blandinger eller fortykket epoxy betegner en masse bestående af blandet resin og hærder med tilsatte fyldstoffer. Fyldstoffer bruges til at fortykke epoxy til specifikke anvendelsesområder som f.eks. limning eller spartling.Når du har valgt et passende fyldstof til den pågældende opgave, skal du bruge det til at fortykke epoxyen, indtil det har den ønskede konsistens. Den viskositet eller blandingstykkelse, som kræves til et specifikt job, bestemmes af den tilsatte mængde fyldstof. Der er ingen bestemt opskrift eller afmåling – du skal visuelt bestemme hvilken konsistens, som passer bedst til den pågældende opgave. Figur 5 giver en generel vejledning i forskellene mellem ufortykket epoxy og de tre andre konsistenser, som omtales i denne brugsvejledning.

Fyldstoffer skal altid tilsættes i to trin:

1. Bland den ønskede mængde resin og hærder grundigt, før du tilsætter fyldstoffer. Begynd med en lille mængde – afsæt plads til fyldstoffet.

2. Tilsæt små mængder af fyldstoffet, indtil den ønskede konsistens er opnået (Figur 4). Kontroller, at fyldstoffet er blandet godt i, før blandingen anvendes.


Rør små mængder fyldstof i, indtil den ønskede konsistens opnås.

Der opnås maksimal styrke ved at tilsætte akkurat nok fyldstof til at fylde sprækker mellem overflader, uden at det glider eller løber ud af fugen eller sprækken. Der skal kunne presses en lille smule ud af fugerne, når der påsættes skruetvinger. Når du laver spartelmasse, skal du tilsætte så meget 407 eller 410 fyldstof, som kan iblandes jævnt. Slibning er lettere, jo tykkere massen er. Fordel blandingen i et tyndere lag, enten rundt i indersiden af blandebægeret eller på en flad, ikke-porøs overflade eller palet, for at forlænge den tid, du har at arbejde med blandingen i.

KONSISTENS Ufortykket
Sirup
En smule
fortykket
Ketchup
Moderat fortykket
Mayonnaise
Maximum
thickness
Peanut butter
udseendee
egenskaber Drypper af lodrette overflader. Glider ned af lodrette overflader Sidder fast på lodrette overflader.Toppe falder ned. Sidder fast på lodrette overflader.Toppe holder sig oppe
ANVENDELSE Overfladeb-ehandling, gennemvædn-ing før limning, påsætning af glasfiber, grafit og andre materialer. Laminering/ limning af flade paneler med store overfladearea-ler, indsprøjte med sprøjte. Almindelig limning, hulkeling, limning af beslag Sprækkefyldn-ing, hulkeling, spartling, limning af ujævne overflader.

Additiver

Selv om additiver blandes med blandet epoxy i en tilsvarende to-komponentproces, er de ikke beregnede til at fortykke epoxy. Additiver giver epoxyen ekstra fysiske egenskaber, når den bruges som overfladebehandling, pigmenter giver et farvegrundlag, som senere kan overmales med kvalitetsmaling til marineformål.