Brug af PRO-SET epoxy

Dosering

De fleste problemer i forbindelse med  hærdning af epoxyen skyldes enten mangelfuld blanding eller forkert forhold mellem resin og hærder. Ved at måle mængderne af PRO-SET® Epoxy resin og hærder omhyggeligt, kan du sikre, at du får de bedste og mest holdbare resultater på lang sigt.

Når PRO-SET epoxy resin og hærder sammensættes, startes en kemisk reaktion, som gradvist ændrer de blandede ingredienser fra en flydende til en fast tilstand. Omhyggelig måling og grundig blanding er altafgørende for at opnå den fulde reaktion.

Det anbefales at anvende kalibrerede pumper til at dosere resin og hærder for at forenkle målingen. PRO-SET 307 højkapacitets fortrængningspumpe (High-Capacity Positive Displacement Pump) er kalibreret til at dosere det korrekte forhold for alle PRO-SET flydende resin- og hærdersammensætninger.

Før du bruger den første blanding til opgaven, er det vigtigt, at du kontrollerer, om pumperne doserer det rigtige forhold. Du finder nogle enkle trin til at kontrollere forholdet i pumpens brugervejledning. Efter den første kontrol skal du kontrollere forholdet igen med jævne mellemrum, eller hvis du oplever problemer med hærdningen.

Hvis du foretrækker at måle efter vægt eller rumfang, finder du oplysninger om det korrekte resin-/hærderforhold på mærkaten til hærderen