problemloser

Der er dannet bobler i belægningen over porøst materiale (ubehandlet træ eller skum)

Luft, som er fanget i materialet, siver ud gennem belægningen (gasafgivelse), når materialets temperatur stiger

Solution

1. Foretag overfladebehandling af træet, når temperaturen begynder at falde – efter opvarmning af træet med varmeapparater eller mod slutningen af dagen.

2. Påfør et tyndere lag, og lad luften sive lettere ud.

3. Udglat belægningen med en rulle for at gøre det af med bobler.

Se afsnittet om forsigtighed i forbindelse med gasafgivelse.