Support

problemloser

Question Answer
Klar belægning, som er blevet uklar Fugt fra Kondensdannelse eller meget fugtige forhold reagerer med dele i uhærdet hærder
Solution
1. Opvarm den delvist hærdede overflade forsigtigt for at fjerne fugt og gennemføre hærdningen. Pas på – undgå gasafgivelse.2. Brug 207 Hærder for at opnå en klar belægning og til limning af tynd finer, hvor epoxyen kan trænge igennem til overfladen. Indespærret luft. Resultat af hårdhændet brug af rullen
Solution
1. Påfør belægningen ved en varmere temperatur – epoxy er tyndere ved en varmere temperatur.
2. Påfør epoxyen i tynde, jævne lag.
3. Opvarm epoxyen delvist for at uddrive indestængt luft og for at opnå en komplet hærdning. Pas på – undgå gasafgivelse. Sikkerhedsvejledning
Der er dannet bobler i belægningen over porøst materiale (ubehandlet træ eller skum)
Luft, som er fanget i materialet, siver u
Luft, som er fanget i materialet, siver ud gennem belægningen (gasafgivelse), når materialets temperatur stiger
Solution
1. Foretag overfladebehandling af træet, når temperaturen begynder at falde – efter opvarmning af træet med varmeapparater eller mod slutningen af dagen.
2. Påfør et tyndere lag, og lad luften sive lettere ud.
3. Udglat belægningen med en rulle for at gøre det af med bobler.
Se afsnittet om forsigtighed i forbindelse med gasafgivelse. Sikkerhedsvejledning
Der dannes en voksagtig film på overfladen af hærdet epoxy Der dannes amine blush som et resultat af hærdningsprocessen
Solution
Amine blush-dannelse er almindeligt. Fjern det med vand. Se afsnittet om specialforberedelse af hærdet epoxy.
Bolthuller kan   ses i epoxybelægningen på slebet glasfiber eller epoxy Overfladespænding får en epoxyfilm til at trække sig tilbage fra bolthullet, før det bliver til gele
Solution
Efter påføring af epoxy med skumruller, skal der fyldes epoxy ind i bolthullerne med en stiv plast- eller metalspartel, som holdes i en lav eller næsten flad vinkel. Foretag en ny overfladebehandling, og udglat belægningen, når alle bolthullerne er fyldt.
Løbere eller ujævnheder i belægningen Den påførte epoxy er for tyk
Solution
1. Brug skumruller, og rul belægningen ud til en tyndere film. En tynd film udglattes langt nemmere end en tyk film, når den er udjævnet med en skumrulle.
2. Varm epoxyen op for at reducere viskositeten, eller påfør blandingen ved en varmere temperatur. Se”Sammenlimning ved lave temperaturer”.
Belægningen hærder for langsomt
Solution
1. Påfør belægningen ved en varmere temperatur.
2. Opvarm resinen og hærderen, før de blandes for at gøre hærdningsprocessen hurtigere i køligt vejr.
3. Skift om muligt til en hurtigere hærder. Se afsnittet om styring af hærdetiden.
 Spartlingsmasse (ved brug af fyldstof/407- eller 410-blanding) siver ned og er vanskelig at slibe Spartlingsmaterialet er ikke tykt nok
Solution
1. Tilsæt mere fyldstof til blandingen, indtil den har en smøreostlignende konsistens – jo mere fyldstof, der tilsættes, jo stivere bliver blandingen, og jo lettere bliver den at slibe.2. Lad den gennemvædede belægning blive geleagtig, før spartlingsmaterialet påføres lodrette overflader. Se afsnittet om spartling.
Hærderen er flere år gammel og er blevet rød Hærderen og metaldunken har fået fugt
Solution
Den røde farve er normal.
Den vil ikke påvirke brugen, hærdningen eller styrken af epoxyen.
Det bør dog undgås at bruge den røde hærder, hvis man ønsker en gennemsigtig coatning eller en coatning, hvor man ikke ønsker farve.
Bobler i belægningen Kontaminering af overfladebehandlingen forårsaget af snavsede påføringsværktøj og/eller utilstrækkelig
Solution
1.
Kontroller, at blandingsværktøjet er rent. Undgå voksbehandlede blandingsbeholdere.
2. Kontroller, at overfladen er grundigt forberedt. Brug sandpapir med den rigtige grovhed til overfladebehandlingen, f.eks. korn 80 til epoxy. Se vejledningen fra malings- eller lakproducenten for at få oplysninger om nøjagtig forberedelse af overfladen.
Når overfladen er forberedt, skal du undgå kontaminering i form af fingeraftryk, udstødningsgasser, duge med blødgøringsmiddel (silikone). Foretag overfladebehandlingen inden for nogle få timer efter forberedelsen af overfladen. Efter en våd slibning, skal skyllevandet flyde jævnt uden at danne dråber (dråber er et tegn på kontaminering). Hvis rensevand danner dråber, skal materialet rengøres og tørres, og processen gentages – se afsnittet om afsluttende klargøring af overfladen på side 28.
Maling, lak eller gelebelægning kan ikke hærde på epoxy Malingen kan ikke bruges sammen med epoxy
Solution
1. Brug en anden type maling. Visse typer maling og lak kan være ukompatible med visse hærdere. Hvis du er usikker, kan du foretage en kompatibilitetstest på et overfladebehandlet stykke skrotmateriale.
2. Brug 207 Hærder. Den er kompatibel med de fleste typer maling og lak.
Epoxyoverfladen er ikke helt forberedt
Solution
Fjern den amine blush, som har sat sig på overfladen, og slib overfladen grundigt, før du påfører maling og lak.
Se afsnittet om afsluttende klargøring af overfladen.
Epoxyen er ikke helt hærdet
Solution
Lad det sidste epoxylag hærde grundigt. Afsæt om nødvendigt adskillige dage til hærdningen af langsomme hærdere ved kølige temperaturer. Opvarm om nødvendigt blandingen en smule for at afslutte hærdningsprocessen. Se afsnittet om styring af hærdetiden.
Epoxyblandingen er ikke hærdet efter den anbefalede hærdetid Forkert blandingsforhold – for meget eller for lidt hærder påvirker hærdetiden, og hvor grundig hærdningen er
Solution
1. Fjern epoxyen. Påfør ikke mere materiale oven på ikke-hærdet epoxy. Se afsnittet om fjernelse af epoxy.
2. Kontroller, at det korrekte antal pump er brugt – ens antal resin- og hærderpump. TILSÆT IKKE ekstra hærder for at opnå hurtigere hærdning!
3. Kontroller, at du har brugt den rigtige pumpe (blandingsforhold 5:1 eller 3:1) og pumpegruppestørrelse, f.eks. A pumpe/A pakke
4. Kontroller pumpeforholdet (se vejledningen i brug af pumper). Se afsnittet om dosering.
Lav temperatur –epoxyblandinger hærder langsommere ved lave temperaturer
Solution
1. Afsæt ekstra hærdetid i koldt vejr.
2. Tilfør varme for at opretholde den kemiske reaktion og øge hærdningshastigheden. BEMÆRK! Uventilerede petroleums- eller propanvarmere kan hæmme epoxyens hærdning og kontaminere epoxyoverflader.
3. Brug en hurtigere hærder, som er beregnet til hærdning ved lavere temperaturer.
Se ”Forstå hærdetid” og ”Sammenlimning ved lave temperaturer”.
Utilstrækkeligt blandet
Solution
1. Fjern epoxyen. Påfør ikke mere materiale oven på ikke-hærdet epoxy. Se afsnittet om fjernelse af epoxy.
2. Bland resin og hærder grundigt for at undgå områder med for meget resin og hærder.
3. Tilsæt fyldstoffer og additiver, efter resinen og hærderen er blandet godt sammen. Se afsnittet om blanding.
Forkerte produkter
Solution
1. Fjern epoxyen. Påfør ikke mere materiale oven på ikke-hærdet epoxy. Se afsnittet om fjernelse af epoxy.
2. Kontroller, at den rigtige resin og hærder er anvendt. Resin hærder ikke korrekt sammen med andre hærdermærker eller sammen med polyesterkatalysatorer.
Epoxyen blev meget varm og hærdede for hurtigt Temperaturen er for høj for hærderen
Solution
Brug 206 Langsom hærder eller 209 Ekstra langsom hærder i meget varmt vejr.
Portionen er for stor eller har været i blandingsbeholderen for længe
Solution
1. Bland mindre partier.
2. Flyt blandingen til en beholder med et større overfladeareal umiddelbart efter sammenblandingen. Se afsnittet om hærdetid på side 5. Dosering og blanding.
Overfladebehandlingen er for tyk
Solution
Når du fylder store, dybe områder, skal blandingen påføres i flere, tynde lag.
Sammenlimningsfejl For stort sammenpresningstryk har presset epoxy ud af samlingen
Solution
Brug akkurat nok sammenspændingstryk til at klemme en smule epoxy ud af samlingen. Se afsnittet om sammenspænding på side 21.
Samling med for lidt resin – der er trængt epoxy ind i en porøs overflade, hvilket har efterladt et hulrum ved samlingen
Solution
Gennemvæd limfladerne, før der påføres fortykket epoxy. Væd meget porøse overflader og tværsnitsflader igen.
Se Totrinslimning.
Utilstrækkelig hærdning
Solution
Se ovenfor.
Kontamineret limeflade
Solution
Rengør og slib overfladen efter forberedelsesproceduren. Slib træoverflader efter høvling eller sammenføjning.
Limfladen er for lille i forhold til belastningen på samlingen
Solution
Øg limefladen ved at tilføje hulkeler, limede behæftelseselementer eller laskeforbindelser.