Sikkerhedsvejledning

FORHOLDSREGLER

1. Undgå kontakt med resin, hærdere, blandet epoxy og slibestøv. Bær beskyttelseshandsker og -beklædning, når du håndterer WEST SYSTEM materialer. WEST SYSTEM 831 Beskyttelsescreme giver ekstra beskyttelse til følsom hud og mod allergi. BRUG IKKE opløsningsmidler til at fjerne epoxy fra huden. Brug umiddelbart efter hudkontakt med resin, hærdere, slibestøv fra epoxy og/eller opløsningsmidler, WEST SYSTEM 820 Rensecreme til den første afvaskning efterfulgt af vask med sæbe og varmt vand.

Hvis du udvikler udslæt på huden, mens du arbejder med epoxy, skal du holde op med at bruge produktet, indtil udslættet er helt forsvundet. Hvis problemerne opstår igen, når du genoptager arbejdet, skal du holde op med at anvende produktet og søge læge

2. Beskyt øjnene mod kontakt med resin, hærdere, blandet epoxy og slibestøv ved at bære øjenbeskyttelse. Hvis du får stofferne i øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle øjnene med vand i 15 minutter. Hvis du fortsat føler ubehag, skal du søge læge.

3. Undgå at indånde koncentrerede dampe og slibestøv. Dampe fra WEST SYSTEM epoxy kan ophobes på uventilerede steder, og der skal sørges for tilstrækkelig ventilation, når der arbejdes med epoxy på aflukkede steder som f.eks. inde i en båd. Når det ikke er muligt at sørge for tilstrækkelig ventilation, skal du bære et godkendt åndedrætsværn.

4. Undgå indtagelse. Vask dig grundigt, når du har håndteret epoxy, især før du spiser. Hvis du kommer til at synke epoxy, skal du drikke rigeligt med vand – fremprovoker IKKE opkastning. Søg øjeblikkeligt læge. Se førstehjælpsprocedurerne på materialesikkerhedsbladene.

5. OPBEVAR RESIN, HÆRDERE, FYLDSTOFFER OG OPLØSNINGSMIDLER UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE.