problemloser

Sammenlimningsfejl

For stort sammenpresningstryk har presset epoxy ud af samlingen

Solution

Brug akkurat nok sammenspændingstryk til at klemme en smule epoxy ud af samlingen. Se afsnittet om sammenspænding på side 21.

Solution

Gennemvæd limfladerne, før der påføres fortykket epoxy. Væd meget porøse overflader og tværsnitsflader igen.

Se Totrinslimning.

Solution

Se ovenfor.

Solution

Rengør og slib overfladen efter forberedelsesproceduren. Slib træoverflader efter høvling eller sammenføjning.

Solution

Øg limefladen ved at tilføje hulkeler, limede behæftelseselementer eller laskeforbindelser.