Brug af WEST SYSTEM epoxy

Limning af beslag

Hvis skruer og andre befæstelseselementer med gevind monteres med WEST SYSTEM epoxy, forbedrer det i høj grad befæstelseselementernes bæreevne ved at fordele belastningen på et større område i underlaget. Beslag kan limes på flere forskellige måder afhængigt af den belastning, som beslagene skal udsættes for.

Grundlæggende limning af befæstelseselementer

Den letteste metode til at opnå bedre udtræksstyrke og fjerne fugtindtrængning er at gennemvæde åbne huller og nye føringshuller, før skruerne monteres. Epoxy trænger gennem fibrene rundt om hullet, hvilket øger diameteren for befæstelseselementet.

1. Gennemvæd et indføringshul af standardstørrelse, og kom resin-/ hærderblandingen i hullet ved hjælp af en piberenser eller en sprøjte. Fortyk et nyt lag epoxy efter behov til åbne eller for store huller.

Gennemvæd et standardføringshul, og monter beslaget.
2. Sæt beslaget i hullet, og lad epoxyen hærde.

Avanceret limning af behæftelseselementer

Der kan opnås større styrke og stabilitet ved at bore for store huller, der øger det eksponerede underlagsområde og mængden af epoxy rundt om behæftelseselementet. Hvis behæftelseselementet/beslaget kan klemmes fast på andre måder, kan det store hul udvides til enden på behæftelseselementet.

1. Bor huller, der er for store, som er cirka 2/3 af behæftelseselementets dybde (Figur 16a). Huldiameteren er 6 mm større end beslagets diameter.

2. Bor et indføringshul af normal størrelse i bunden af det store hul, så det svarer til befæstelseselementets fulde længde. Hensigten med føringshullet af normal størrelse er, at det skal holde beslaget på plads, indtil epoxyen hærder.

3. Gennemvæd hullerne og befæstelseselementet med en resin-/hærderblanding. Lad epoxyen trænge godt ind i træets eksponerede tværsnitsflade.


Bor for store huller for at øge det eksponerede underlagsområde og den epoxy, der befinder sig rundt om befæstelseselementet.

4. Fyld hullet med fortykket epoxy/klæbemiddelsfyldstof. Brug 404 High-Density (foretrukne) eller 406 Colloidal Silica.

5. Monter befæstelseselementerne med nok kraft til, at beslagene fastholdes. Lad epoxyen hærde grundigt, før belastning på beslagene.

Limning af beslag

Limning af beslag omfatter meget mere end blot limning af befæstelseselementerne. Ved at lime beslagsbunden til overfladen, øges beslagets belastningsevne betydeligt ved at give beslaget en solid bæreflade. Det forsegler også træet neden under og er en stærkere fastgøringsmetode, som holder længere, end hvis kun fastgørelseselementerne limes. Det er især nyttigt til montering af beslag på overflader, som ikke er plane, buede eller ujævne.

1. Klargør monteringsfladen og bunden af beslaget, så der opnås god klæbeevne.

2. Gennemvæd det store hul med epoxy. Lad epoxyen trænge godt ind i træets eksponerede tværsnitsflade (lige som ved limning af befæstelseselementerne).

3. Belæg bunden af beslagets kontaktflade med ufortykket epoxy. Påfør den våde epoxy med en stålbørste, eller slib den ind i overfladen med sandpapir korn 50. Slibning af bunden, som er belagt med epoxy, eksponerer epoxyen direkte til frisk metal, hvilket medfører, at metallet undgår at ruste.

4. Sprøjt en ikke-løbende epoxy/404- eller 406-blanding i hullet. Brug nok blanding til at sikre, at der ingen mellemrum er i hullet efter isætning af befæstelseselementer. Belæg bunden af beslaget og befæstelseselementernes gevind med fortykket epoxy.


Belæg bunden af beslaget og befæstelseselementernes gevind med fortykket epoxy

5. Sæt beslaget på plads. Isæt og stram befæstelseselementerne til, indtil der klemmes en smule af blandingen ud af samlingen.

Stram befæstelseselementerne, indtil der klemmes en smule epoxy ud fra samlingen.

6. Fjern den overskydende epoxy, eller form den til en hulkel. Lad epoxyen hærde i mindst 24 timer ved 15°C minimum, før du påfører beslaget belastning. Afsæt mere tid i køligt vejr.

Støbning af en bund

Brug fortykket epoxy til at støbe en bund under beslaget, når beslaget monteres på en buet eller ujævn overflade, eller når beslaget monteres vinkelret på underlaget.

1. Forbered befæstelseselementerne, hullerne, underlaget og bunden som beskrevet ovenfor.

2. Lim små blokke fast på underlaget for at støtte bunden ved den ønskede højde og position (f.eks. winchbase, Figur A”)


Understøt bunden med blokke – påfør tilstrækkeligt fortykket epoxy til at fylde hul-rummet.

3. Påfør tilstrækkeligt fortykket epoxy – ikke-løbende smøreostkonsistens – til at øge volumen under den ønskede position for beslaget til et niveau, der er marginalt højere end blokkene. Hvis mellemrummet mellem bunden og overfladen er mere end 12 mm, skal mellemrummet fyldes med to separate lag for at undgå en eksoterm reaktion.

4. Placer beslaget i en stilling, så det hviler på blokkene (”B”), og monter behæftelseselementerne.

5. Udglat den overskydende epoxy i den ønskede hulkelform rundt om bunden (Figur 19”C”). Lad epoxyen hærde helt, før belastning. Beskyt eksponeret epoxy mod UV-stråling.

Limning af gevindstang

Lim stænger med gevind fast på underlaget (i stedet for bolte eller skruer), og fastgør beslaget med møtrikker. Denne variant er egnet til montering af motorer eller maskiner. Påfør bunden af beslaget et lag voks/slipmiddel for at gøre det aftageligt. Selv om beslaget ikke er “limet” på underlaget, giver epoxyen stadig en bæreflade, der passer perfekt til og understøtter bunden af beslaget.

1. Klargør gevindskårne stænger ved at påføre voks på de øverste ender (over overfladen) og rengør de nederste ender (under overfladen).

2. Monter en møtrik og en skive på stængerne, gennemvæd de nederste ender, og skub dem ind i de epoxyfyldte huller. Lad epoxyen hærde grundigt, før beslaget fastgøres og møtrikkerne strammes (Figur 20).


Lim stænger med gevind fast i underlaget som erstatning for let aftagelige beslag.

Afmontering af behæftelseselementer

Hvis et behæftelseselement/stængerne senere skal afmonteres, skal gevindene smøres med voks eller slipmiddel (dette er nok til at forhindre en god limning).

Afmonter et permanent pålimet behæftelseselement ved at varme behæftelseselementets hoved op med en loddekolbe eller en propanblæselampe. Brug et varmeskjold for at beskytte omgivelserne. Varmen bevæger sig ned ad behæftelseselementet og blødgør den epoxy, som den har kontakt med. Efter opvarmning burde epoxyen være blød nok til, at befæstelseselementet kan trækkes ud. Afsæt mere tid, hvis varmen skal fordeles på længere befæstelseselementer og/eller elementer med en større diameter.