Brug af PRO-SET epoxy

Forstå epoxy-hærdetiden

Overgangstiden, hvor en epoxyblanding går fra flydende tilstand til fast tilstand kaldes hærdetiden. At få den rette hærdetid er nøglen til at opnå en resin-/hærderblanding, som yder optimalt til enhver opgave.

Hærdning

PRO-SET® epoxyens hærdning kan inddeles i tre faser: arbejdstid, som også kaldes den åbne tid eller våd-lags-tid (flydende tilstand), første hærdning (gel-tilstand) og endelig hærdning (fast tilstand). Reaktionshastigheden, fasernes længde og den samlede hærdetid varierer efter omgivelsestemperaturen.

1. Arbejdstid

Arbejdstiden er den blandede epoxys limsamlingstid. Det er den del af hærdetiden efter blandingen, hvor epoxyen forbliver i flydende tilstand og kan bearbejdes. Arbejdstidens afslutning markerer den sidste mulighed for at påføre sammenspændingstryk til en sammenlimning og opnå en pålidelig limning.

2. Indledende hærdefase

Arbejdstiden er slut, når blandingen går ind i en første hærdefase og har nået gel-tilstanden. Den kan være tilstrækkelig hård til at blive formet med filer eller høvle, men for blød til at tørslibe. Efter-hærdningsopvarmningen kan begynde, når blandingen har nået den indledende hærdning.

3. Afsluttende hærdefase

I den afsluttende hærdefase er epoxyblandingen hærdet til en fast tilstand, og hvis den ikke efter-hærdes, vil den fortsætte med at hærde de næste par uger ved omgivelsestemperatur. Efter-hærdning ved høje temperaturer vil gøre den afsluttende hærdefase af PRO-SET epoxyer kortere, og det er nødvendigt for komponenter, som kræver de bedste termiske egenskaber.

Kontrol af hærdetid

Flere faktorer indvirker på hærdetiden, og hærdetidens varighed og arbejdstid kan udvides til at passe til dine behov.

1. Hærdertype

Hver resin-/hærdersammensætning gennemgår de samme hærdefaser, men ved forskellige hastigheder. Vælg den hærder, som giver dig en passende arbejdstid til den opgave, du skal udføre, ved den temperatur og de betingelser, du arbejder under. PRO-SET hærdere kan også blandes med hinanden for at få en specialfremstillet blanding med en mellemliggende hærdetid.

2. Mængden af blandet epoxy

Blanding af resin og hærder skaber en eksoterm (varmeproducerende) reaktion. En større mængde blandet epoxy vil skabe mere varme og gøre arbejdstiden og den samlede hærdetid kortere. Små portioner epoxy skaber mindre varme end store portioner og har længere hærdetider. En tykkere samling, tykkere laminat eller et tykkere epoxylag hærdes hurtigere end et tyndt lag.

3. Beholderens form

Varme, som skabes af en given mængde epoxy, kan spredes ved at hælde blandingen i en beholder med større overfladeområde (for eksempel en rullebakke), og derved forlænge arbejdstiden. Da den blandede epoxy hærdes ved en hurtigere hastighed, mens den er i blandingsbøtten,  vil der være mere af epoxyens arbejdstid til rådighed til limsamlingen, hvis blandingen overføres eller påføres hurtigt.

4. Temperatur

Der kan påføres eller fjernes varme fra epoxyen for at gøre arbejds- og hærdetiderne kortere eller længere. Det kan være særligt fordelagtigt, når der samles meget store eller komplicerede komponenter, som kræver maksimal arbejdstid og minimal afsluttende hærdetid. Vær sikker på, at du har forstået de virkninger fuldt ud, som opvarmning og afkøling af formen har, inden du anvender disse teknikker.

Temperaturens betydning ved hærdning af epoxy

Før blandingen kan der påføres moderat varme til resinen og hærderen for at gøre epoxyens arbejdstid kortere. Omvendt kan der anvendes en kølekasse til at trække varmen fra en rullebakke for at forlænge arbejdstiden. Til større opgaver fås der imprægneringsmaskiner med vandkølede ruller til at forlænge arbejdstiden.

Når epoxyen er påført, kan der anvendes en blæser til at trække varmen fra laminatet eller påføringen og forlænge epoxyens arbejdstid. Selve værktøjet  kan udvikles til både at forlænge arbejdstiden og gøre hærdetiden kortere.  Der kan fremstilles værktøj med indbygget slange for tilføring af koldt henhv. varmt vand.

Under opbygningen trækker koldt vand, som pumpes gennem formen, varme fra lamineringen og forlænger arbejdstiden. Når opbygningen er gennemført, vil varmt vand eller damp, som pumpes gennem formen, fremskynde hærdningen af laminatet.

Påføring af moderat varme (varmluftpistol eller varmelampe) til limsamlingen vil gøre epoxyens hærdetid kortere. Der kan påføres varme, så snart limsamlingen er færdig, men for det meste skal der påføres varme efter, at epoxyen har nået den indledende hærdning. Opvarmning af epoxy, der ikke har nået den indledende hærdning, reducerer viskositeten, hvilket kan få epoxyen til at løbe eller hænge på lodrette flader.

Ved nogle bearbejdningsprocedurer kan opvarmning reducere resinindholdet i laminatet alt for hurtigt til uacceptable niveauer. Opvarmningsdele, som indeholder porøse materialer (træ eller low-density kernemateriale), kan desuden få underlaget til at afgive gas.

Når luft i porøst materiale udvides og strømmer gennem den hærdende epoxy, kan den danne luftbobler eller bolthuller i den hærdede epoxy. Uanset hvilke forholdsregler der tages for at styre hærdetiden, kan grundig planlægning af anvendelsen og samlingen give maksimal udnyttelse af åbentiden for epoxyblandingen.

Efter-hærdning: til at forbedre den hærdede epoxys styrke

Resin-/hærdersammensætningerne når en fortræffelig hærdningsgrad til de fleste anvendelser alene ved hærdning ved omgivelsestemperatur. Resin-/hærdersammensætninger med LAM-251-HT hærder kræver en efter-hærdning ved høj temperatur for at opnå de optimale fysiske egenskaber.

Efter-hærdning er styret opvarmning af et epoxylaminat—efter, at det har nået eller overstået den indledende hærdning—til forbedring af den hærdede epoxys fysiske styrke og termiske egenskaber. Hver PRO-SET resin-/hærdersammensætning har potentielle, maksimale hærdningsegenskaber, som kun kan opnås ved efter-hærdning af laminatet over en mindste måltemperatur.

Der er et mål temperaturområde (over den mindste måltemperatur) for hver resin-/hærdersammensætning, som giver laminatet mulighed for at nå 100 % af dens potentielle, hærdede egenskaber. Hver måltemperatur inden for området har en tilsvarende holdetime. Højere måltemperaturer kræver kortere holdetider—lavere måltemperaturer kræver kortere holdetider.

De maksimale egenskaber nås ikke, hvis den faktiske efter-hærdningstemperatur er under områdets minimumstemperatur. Selv ved efter-hærdningstemperaturer under den mindste måltemperatur, vil de fleste resin-/hærdersammensætninger opnå øgede egenskaber.

Bestem efter-hærdningstemperaturen for en resin-/hærdersammensætning efter komponentens ønskede fysiske egenskaber eller efter udstyrets begrænsninger til at nå eller holde en måltemperatur. Termisk chok kan forårsage revner i laminatet. Øg temperaturen langsomt for at undgå dette, og overskrid ikke den maksimale måltemperatur.