Brug af WEST SYSTEM epoxy

Limning ved lave temperaturer

Epoxy kan bruges ved lave temperaturer, men der skal anvendes særlige påføringsteknikker for at opnå et acceptabelt resultat på lang sigt. Disse forholdsregler er ikke omfattende eller vanskelige at følge, og de vedrører ikke kun WEST SYSTEM epoxy – alle typer epoxy, som anvendes ved lave temperaturer, kan påvirkes af temperaturen, hvilket kan forårsage betydelige problemer, hvis den anvendte epoxy bruges til vigtige dele af f.eks. båden. På grund af forskellene i sammensætningen af diverse epoxytyper, er det faktisk ikke alle typer epoxy, der besidder de nødvendige egenskaber for at fungere effektivt under kolde forhold.

Kemiske egenskaber

Når en epoxyresin og -hærder blandes, startes en kemisk reaktion, der udvikler varme – en “eksoterm reaktion”. Den omgivende temperatur, som den kemiske epoxyreaktion finder sted under, påvirker reaktionens hastighed. Varmere temperaturer får reaktionen til at accelerere, mens koldere temperaturer sænker reaktionshastigheden.

Hvis reaktionen er for langsom, og selv om epoxyen kan hærdes, hærdes den måske ikke helt og opnår måske heller ikke sine potentielle fysiske egenskaber. Det er her faren ligger, for utilstrækkeligt hærdet epoxy kan besidde nok styrke til at fastholde en struktur, men den kan alligevel kollapse efter gentagne belastninger ved normal anvendelse.

Anvendelsesegenskaber

Temperaturen har en vigtig indvirkning på den uhærdede epoxys anvendelsesegenskaber. Ændringer i den omgivende temperatur ændrer dramatisk viskositeten (tykkelsen) af epoxyen. Når det er koldt varierer vands viskositet meget lidt i forhold til temperaturforandringerne før frysepunktet, men temperaturen kan have en effekt, der er 10 gange større på epoxymolekyler end på vandmolekyler ved en temperaturforandring på 15°C. Jo koldere det er, jo tykkere vil epoxyen derfor blive, hvilket påvirker dens evne til at være flydende. Denne forandring har tre vigtige konsekvenser for arbejdet med epoxy under kolde forhold.

a.) Det er vanskeligere at blande resinen og hærderen. Resinen har meget sværere ved at flyde gennem doseringspumperne og ud af beholderen, og både resinen og hærderen har tendens til at blive siddende på pumpens, beholderens og blandingsværktøjernes flader. Husk, at på grund af den lave temperatur foregår den kemiske reaktion meget langsommere og producerer en langt mindre effektiv eksoterm reaktion, hvilket kan medføre ufuldstændig og/eller unøjagtig blanding, og dette resulterer i en permanent reduceret limeevne.

b.) Den blandende epoxy er meget hårdere at påføre, da viskositeten minder om kold honning, og det er derfor ekstremt vanskelig at påføre og gennemvæde overflader.

c.) Der kan dannes luftbobler under blandingen, som kan forblive i blandingen pga. den øgede overfladespænding i den kolde epoxy. Dette kan især skabe problemer ved anvendelsesformål hvor finishen skal være klar, og ved osmosereparationer.

Teknikker ved koldt vejr

Efter at have gjort rede for vanskelighederne og de potentielle farer ved brug af epoxy i koldt vejr, vil vi understrege, at med lidt forudgående planlægning og visse forholdsregler, kan de nævnte problemer tackles, og konsekvenserne af dem undgås. Følgende seks grundlæggende regler for koldt vejr er blevet anvendt i mere end 25 år, og vi har endnu ikke oplevet hærdningsproblemer i koldt vejr med WEST SYSTEM epoxy.

1. Brug af WEST SYSTEM 205 Hurtighærder

WEST SYSTEM 205 Hærder er fremstillet vha. et kemisk aktiveret polyaminsystem, som udviser god hærdningsevne ved temperaturer så lave som 5°C. Den hærder hurtigt, hvilket betyder, at der er mindre risiko for ufuldstændig hærdning som følge af de kolde temperaturer.

2. Doser resin og hærder i det rigtige blandingsforhold

Alle epoxytyper er sammensat som et specifikt blandingsforhold af resin og hærder. Det er vigtigt at blande i de præcise blandingsforhold, som producenten anbefaler. Det gør ikke hærdningsprocessen hurtigere at iblande mere hærder, men det øger risikoen for nedsat slidstyrke for den hærdede epoxy. BEMÆRK: WEST SYSTEM pumper er konstrueret og indstillet til at dosere den korrekte mængde med et pump resin for hvert pump hærder.

3. Opvarm resin og hærder før brug

Som diskuteret ovenfor: Jo varmere resinen og hærderen er, jo lavere er viskositeten. Tyndere (lavere viskositet) resin og hærder flyder lettere gennem pumperne, klæber mindre til beholderne og blandingsudstyret og udviser gode håndterings- og gennemvædningsegenskaber.
De to epoxybestanddele kan opvarmes vha. varmelamper, eller de kan opbevares på et varmt sted, indtil de skal bruges. En anden enkel metode til opvarmning af resinen og hærderen er at lave en lille varmekasse af stive foliebeklædte isoleringsark. Placer en almindelig lyspære eller et elektrisk varmetæppe inden i kassen for at bevare en temperatur, som ikke er højere end 30°C.

4. Rør godt rundt i resinen og hærderen

Vær ekstra forsigtig, når du blander resinen og hærderen, og bland i et længere tidsrum, end du normalt gør. Skrab siderne og bunden af blandingsbeholderen ved hjælp af en blandepind for at nå kanterne. Du kan også bruge en blandingsbeholder med en mindre diameter. Dette forbedrer den kemiske aktivitet, da det begrænsede overfladeområde vil bibeholde den varme, der produceres under reaktionen.

5. Varme overflader

Når varm epoxy placeres på en kold overflade, svækkes epoxyens molekylelimings-egenskaber hurtigt. Kontroller, at strukturen og området omkring den har samme temperatur. For eksempel kan et skrog, som er koldere end den omgivende luft, afgive kondensvand, og det kan kontaminere epoxyen, når det påføres. Varm overfladen op så meget som muligt. Dette kan gøres ved at opstille telte omkring små områder og opvarme ved hjælp af transportable varmeapparater eller ved at opvarme området med varmluftpistoler eller varmelamper. Små komponenter eller materialer, f.eks. glasfibervæv, kan varmes op før brug i en varmekasse som beskrevet i afsnit 3 ovenfor.

6. Forbered overfladerne grundigt mellem hver påføring af materiale

Når der udføres en påføring af epoxy under kolde forhold, fremkalder en tynd film af epoxy ikke megen varme. Hærdningshastigheden vil derfor blive reduceret, og der kan opstå en reaktion med fugten i atmosfæren. Dette kan medføre dannelse af amine blush på den hærdede overflade. Umiddelbart før påførslen af efterfølgende lag, skal overfladen vaskes med rent vand og derefter tørre og slibes.

Opbevaring i kulde

Det er bedst at opbevare WEST SYSTEM materialer ved temperaturer over 10°C. Lågene skal være skruet stramt på. Opbevaring af epoxyresin i ekstrem kulde kan forårsage krystaldannelser, men dette ødelægger ikke resinen, og situationen kan godt afhjælpes. Opvarm vand i en beholder, som er stor nok til epoxyresinbeholderen. Tag låget af resinbeholderen for at undgå trykdannelse, og placer beholderen i det varme vand. Kontroller, at der ikke trænger vand ind i resinbeholderen. Rør i epoxyen med en ren pind, indtil væsken igen bliver klar, og alle krystallerne er smeltet. Tag beholderen op af vandet, skru låget stramt på igen, og vend beholderen på hovedet for at smelte eventuelle krystaller, som har fæstnet sig til toppen af beholderen. Hvis der er dannet krystaller i resinpumpen, kan de opløses ved at pumpe varm resin gennem den.