Brug af WEST SYSTEM epoxy

Dosering og blanding

Nøje afmåling af resin og hærder og grundig blanding af de to komponenter er vigtigt for at opnå en god hærdning. Uanset om resin-/hærderblandingen påføres som overfladebehandling eller modificeres med fyldstoffer eller additiver, skal følgende procedurer følges, hvis du vil sikre en kontrolleret og grundig kemisk overgang til en solid epoxy med stor modstandsevne.

Dosering

Doser de rigtige mængder resin og hærder i en ren beholder af plast, metal eller voksfrie papirbeholdere (Figur 2). Brug ikke glas- eller skumbeholdere, da der er potentiel risiko for udvikling af eksoterm varme. FORSØG IKKE at tilpasse hærdetiden ved at ændre blandingsforholdet. Et korrekt blandingsforhold er afgørende for en korrekt hærdning og den fulde udvikling af de fysiske egenskaber.


Doser de rigtige dele resin og hærder

Dosering med pumper

De fleste problemer i forbindelse med epoxyhærdning skyldes som oftest forkert blandingsforhold mellem resin og hærder. Afmålingen af det korrekte blandingsforhold af resin og hærder kan gøres let ved at bruge de kalibrerede WEST SYSTEM pumper. (Til et pump resin skal der bruges et pump hærder.) Tryk pumpehovedet helt ned, og lad det vende helt tilbage til udgangspunktet, før du trykker igen. Halve tryk giver et forkert blandingsforhold. Læs pumpevejledningen, før du bruger pumperne, og kontroller det rigtige blandingsforhold, før du bruger den første blanding til et projekt. Kontroller blandingsforholdet igen, hvis der opstår hærdningsproblemer. Et helt tryk på hver pumpe giver cirka 24 g blandet epoxy.

Dosering uden pumper — måling af vægt/volume

For at afmåle 105 Resin og 205 eller 206 Hærder efter vægt, skal du blande fem dele resin med en del hærder. Der kan blandes små mængder med samme blandingsforhold. For at afmåle 105 Resin og 207 eller 209 Hærder efter vægt, skal du blande tre dele resin med en del hærder (efter vægt: 3,5 del resin, 1 del hærder).

Førstegangsbrugere

Hvis du bruger WEST SYSTEM epoxy for første gang, skal du begynde med et lille testparti for at få fornemmelse for blandings- og hærdningsprocessen, før du anvender en blanding til den pågældende opgave. Dette demonstrerer åbningstiden for resin-/hærderblandingen ved den aktuelle omgivende temperatur og giver dig vished for, at blandingsforholdet er afmålt korrekt. Bland små portioner, indtil du er sikker på epoxyens hånderingskarakteristika.

Blanding

Bland de to ingredienser grundigt i 2 minutter – dette tager længere tid ved koldere temperaturer (Figur 3). Skrab siderne og bunden af beholderen, når du blander. Hvis du bruger blandingen til overfladebehandling, skal du efter blandingen hurtigt hælde massen i en rullebakke for at forlænge åbentiden.

ADVARSEL! Når epoxy hærder, udvikles der varme. Påfyld eller form ikke lag af epoxy, der er tykkere end 10 til 12 mm – laget skal være tyndere, hvis det er omgivet af skum eller andre isoleringsmaterialer. Hvis epoxyblandingen opbevares i et plastblandebæger i hele bøttetiden, vil den udvikle nok varme til at smelte plasten. Hvis en beholder med epoxyblanding begynder at udvikle en eksoterm reaktion (opvarmes), skal den hurtigt flyttes uden for. Undgå at indånde dampene. Bortskaf ikke blandingen, før reaktionen er færdig, og blandingen er afkølet..