Brug af WEST SYSTEM epoxy

Epoxykemi WEST SYSTEM

Åbningstiden og hærdetiden er afgørende for bygnings- og reparationsprocesserne. Åbningstiden angiver den tid, der er tilgængelig til at blande, påføre, udglatte, forme, sammensætte og fastklemme. Hærdetiden angiver tiden før fjernelse af klemmer, slibning og det næste trin i projektet. Tre faktorer er afgørende for åbningstiden og hærdetiden for en epoxyblanding – hærdehastighed, epoxytemperatur og mængden af blandingen.

a) Hærdehastighed

Alle hærdere har et temperaturområde, der er ideelt til hærdning. Ved en given temperatur, vil hver resin/hærder-kombination gennemgå de samme hærdningstrin, men ved forskellige hastigheder. Vælg den hærder, der giver tilstrækkelig arbejdstid for det pågældende job ved den temperatur og de forhold, som arbejdet udføres under. Produktguiden beskriver hærderens bøttetid og hærdetider.

Bøttetid er en term, der anvendes til at beskrive forskellige hærderes hærdetid. Det er det tidsrum, en specifik masse bestående af blandet resin og hærder forbliver flydende ved en bestemt temperatur, f.eks. en epoxyblandingsmasse på 100 g i en standardbeholder ved 25°C. Dette er en rutinetestprocedure i forbindelse med kvalitetskontrol.

Da bøttetiden angiver hærdningshastigheden for en specifik mængde (volume) epoxy i modsætning til en tynd film, er bøttetiden for en resin-/hærderblanding meget kortere end dens åbningstid.

b) Epoxytemperatur

Jo højere temperaturen er, jo hurtigere hærder en epoxyblanding (Figur 1). Den temperatur, som epoxyen hærder ved, afgøres af den omgivende temperatur plus den eksoterme varme, der skabes ved reaktionen.

Den omgivende temperatur er temperaturen på den luft og/eller det materiale, der er i kontakt med epoxyen. Epoxy hærder hurtigere, når lufttemperaturen er høj.

c) Mængden af blandet epoxy

Blanding af resin og hærder skaber en eksoterm (varmeproducerende) reaktion. Bland altid små portioner af epoxy, for jo større mængde, der anvendes, jo mere varme afgives der, og jo kortere bliver bøttetiden og hærdetiden. Ved større mængder tilbageholdes der mere varme, hvilket medfører en hurtigere reaktion og endnu mere varme, f.eks. kan et plastblandingsbæger med en blanding på 200 gr. fremkalde nok varme til at smelte bægeret. Hvis den samme mængde spredes ud i et tyndt lag, produceres den eksoterme varme ikke nær så hurtigt, og epoxyens hærdetid afgøres af den omgivende temperatur.

Kontrol af hærdetid

Under varme forhold skal du bruge en langsommere hærder for at øge åbentiden. Bland mindre portioner, der hurtigt kan bruges, eller hæld epoxyblandingen i en beholder med et større overfladeareal, f.eks. en rullebakke, hvorved epoxyen spredes ud som en tynd film, og åbentiden forlænges. Jo hurtigere epoxyen flyttes eller påføres efter blandingen, jo mere åbentid er tilgængelig til overfladebehandling, opbygning eller sammensætning.

Under kolde forhold skal du bruge en hurtigere hærder og en varmluftpistol, en varmelampe eller en anden tør varmekilde til at varme resinen og hærderen op, før de blandes og/eller, når epoxyen er påført. Ved rumtemperatur er ekstra varme praktisk at have ved hånden, når der ønskes en hurtigere hærdning. BEMÆRK! Uventilerede petroleums- eller propanvarmere kan hæmme epoxyens hærdning og kontaminere epoxyoverflader med uforbrændt kulbrinte.

PAS PÅ! Opvarmning af en resin-/hærderblanding reducerer viskositeten, hvilket kan få epoxyen til at løbe eller hænge i gardiner på lodrette flader. Desuden kan opvarmning af epoxy på et porøst underlag (blødt træ eller low-Density kernemateriale) få underlaget til at afgive gas og danne bobler i epoxybelægningen. Du kan undgå, at underlaget afgiver gas ved at vente, indtil epoxyoverfladen er blevet til gele, før det varmes op. Opvarm aldrig blandet epoxy i væsketilstand over 50°C.

Uanset hvilke forholdsregler der tages for at styre hærdetiden, kan grundig planlægning af anvendelsen og samlingen give maksimal udnyttelse af åbentiden og hærdetiden for epoxyblandingen.

Epoxyens hærdefaser

Blanding af epoxyresin og -hærder udløser en kemisk reaktion, der omdanner de kombinerede væskekomponenter til et fast stof. I takt med at epoxyen hærder, ændres dens konsistens fra flydende tilstand til en gelelignende tilstand, indtil den bliver fast.

1. Flydende – åbningstid

Åbningstiden (også arbejdstiden) er den periode efter blandingen, hvor resin/ hærder-blandingen forbliver flydende og kan bruges og er egnet til påføring. Al sammenlimning og sammenspænding skal finde sted i dette tidsrum for at garantere en pålidelig limning.

2. Gele – indledende hærdefase

Blandingen skifter karakter i den indledende hærdefase (betegnes også som den “grønne fase”), hvor den begynder at blive geleagtig. Epoxyen kan ikke længere anvendes og skifter konsistens fra at være en klæbrig gel, til fast som hårdt gummi. Der dannes en lille bule, når der trykkes på massen med en tommelfinger, og massen er endnu for blød til at tørslibe.

Mens epoxyen befinder sig i den klæbrige fase, vil et nyt lag epoxy gå i kemisk forbindelse med den, så overfladen kan limes eller overfladebehandles igen uden at slibe. Denne egenskab reduceres i takt med, at blandingen nærmer sig den sidste hærdningsfase.

3. Fast – afsluttende hærdefase

Epoxyblandingen er hærdet, så den nu er fast og kan tørslibes og formes. Det er ikke længere muligt at lave en bule i overfladen, når der trykkes på den med en tommelfingernegl. I denne fase har epoxyen opnået 90% af sin endelige styrke, så eventuelle skruetvinger kan afmonteres. Blandingen vil fortsætte med at hærde i de følgende dage ved rumtemperatur.

Et nyt lag epoxy kan ikke længere danne kemisk forbindelse med det gamle lag, så overfladen skal vaskes grundigt og slibes, før der påføres endnu et lag. Dette sikrer en god, mekanisk sekundær limning.

Efterhærdning

Du kan forbedre epoxyens termiske egenskaber og reducere faren for at glasfiberstrukturen kan ses igennem epoxyen, ved at opvarme epoxyen EFTER den er færdighærdet. Kontakt HF Industri & Marine for yderligere oplysninger om post curing af epoxy.

.