Brug af PRO-SET epoxy

Efter-hærdetider

Efter-hærdetider varierer afhængigt af resin-/hærdersammensætningen, laminatets ønskede fysiske egenskaber og efter-hærdningsudstyrets evne til at nå og holde en måltemperatur.

Under en efter-hærdning øges laminatets temperatur langsomt til efter-hærdningens måltemperatur. Temperaturen holdes et stykke tid, hvorefter den langsomt reduceres til omgivelsestemperatur.

Hærdning ved høj temperatur kan begynde, så snart laminatet er opbygget, men med forsigtighed. Husk, at efterhånden som den ikke-hærdede epoxy varmes, bliver den mere flydende og kan løbe ud fra lodrette laminater eller resultere i et reduceret resin-til-fiber-forhold under bestemte opgaver. I tykkere lamineringer kan varmen fra efter-hærdningen sammenlagt med den eksotermiske varme fra en stor masse af hærdende epoxy desuden være høj nok til at skade laminatet eller formen. Derfor bør efter-hærdningen først startes efter, at epoxyen har nået en indledende hærdning ved omgivelsestemperatur.

Efter-hærdningens måltemperatur bestemmes normalt af de ønskede mekaniske eller termiske egenskaber, men den kan også bestemmes efter efter-hærdningsudstyrets begrænsninger eller kernematerialernes eller formens evne til at klare efterhærdningstemperaturerne.

Selvom de anbefalede minimumstemperaturer til efterhærdning kan være lavere, er 60–82 °C det mest effektive område til efterhærdning af PRO-SET epoxyer (bortset fra når der anvendes LAM-251-HT hærder). Måltemperaturen bestemmer de maksimale potentielle egenskaber, en resin-/hærdersammensætning kan nå. Egenskaberne forøges maksimalt inden for 8 timer og derefter mindre op til 16 timer.

Laminatets tykkelse bestemmer den hastighed, hvormed temperaturen øges. Et tykt laminat kræver en holdecyklus for at få temperaturen til at blive normal igen i hele laminatet. En kerne kan isolere en del af laminatet, så den ikke når den gennemsnitlige temperaturstigning. Brug termofølere til at overvåge temperaturen forskellige steder på komponenten under efter-hærdningen.

Øg laminatets temperatur med en styret hastighed, så dets temperatur ikke overstiger epoxyens termiske egenskaber i laminatet. Epoxyen fortsætter med at hærde, efterhånden som laminatet opvarmes. Hastigheden, hvormed temperaturen ændres, skal være langsom nok til at give denne ekstra epoxy mulighed for at hærde og gøre epoxyens termiske egenskaber større forud for laminatets temperatur. Hvis laminatets temperatur overstiger epoxyens termiske egenskaber, kan overfladen deformeres, eller der kan være fare for, at glasfiberstrukturen kan ses igennem epoxyen på laminatet.

Følg nedenstående retningslinjer for at undgå termisk chok under efterhærdningen:

1. Øg temperaturen fra omgivelsestemperatur ved en hastighed på 8–11 °C i timen.

2. Øg temperaturen for hver 22 °C, hold temperaturen i en time til for at udligne laminatets indre temperaturer. Fortsæt med at øge temperaturen med 8–11 °C i timen.

3. Fortsæt denne cyklus, indtil efter-hærdningens måltemperatur nås.

4. Hold måltemperaturen i mindst 8 timer (bortset fra, når der anvendes LAM-251-HT hærder). Komponentens fysiske og termiske egenskaber fortsætter med at blive bedre, indtil 100 % af de potentielle egenskaber nås. Lavere måltemperaturer kræver længere efter-hærdetider for at nå 100 %.

5. Nedsæt temperaturen ved en hastighed på 11 °C i timen.

6. Hold temperaturen på 35°C i to timer for at normalisere den.

7. Sluk for varmen, og køl af til omgivelsestemperatur. Denne tidsplan anbefales til hærdning af et lettere laminat. Hastigheden, hvormed temperaturen ændres,  bør være langsommere for forme, modeller(plugs) og kraftige laminater. Det anbefales at fremstille testpaneler for den færdige laminattidsplan for at fastsætte den ideelle efter-hærdningscyklus. Termofølere indvendigt i testlaminatet måler temperaturforsinkelsen under efter-hærdningen.